helpline for investors: 505-102-102
Tenders

Invitation for the tender.

ANNOUNCED: 08.11.2014
status: FINISHED

Katowice Special Economic Zone announces an invitation for the tender aiming at a property sales that will be held on the 27th of February 2015 at 12.00 PM in KSEZ headquartes, Wojewodzka street 42, Katowice.

Details:


Zarząd Katowickiej SSE S.A. na posiedzeniu w dniu 11.03.2015 r. postanowił o zatwierdzeniu wyników przetargu z dnia 27.02.2015 roku, w wyniku których spółka DRUKARNIA VIPER  Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (42-202) przy ul. Rejtana 25/35 została wyłoniona jako przedsiębiorca, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej oraz nabędzie nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 1,0363ha składającą się z dwóch działek oznaczonych geodezyjnie jako działki nr: 40/4 obręb 143 o powierzchni 0,5109 ha i 40/5 obręb 143 o powierzchni 0,5254 ha. Nieruchomość położona jest na terenie Gminy Miasta Częstochowa w rejonie ulic Legionów i Kusięckiej, Kompleks 5 Obszar 8 w Podstrefie Sosnowiecko-Dąbrowskiej KSSE. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej nr CZ1C/00050312/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział IX Ksiąg Wieczystych i stanowi własność Skarbu Państwa.

Our inwestors

This site uses cookies. Some of the cookies we use are essential for parts of the site to operate and have already been set.
You may delete and block all cookies from this site, but parts of the site will not work.
To find out more about cookies on this website, see our privacy policy
. I accept this Website’s Privacy Policy. close