helpline for investors: 505-102-102
Tenders

Invitation for the tender.

ANNOUNCED: 22.12.2014
status: FINISHED

Katowice Special Economic Zone announces an invitation for the tender aiming at a property sales that will be held on the 24th of February 2015 at 10.00 AM in KSEZ headquartes, Wojewodzka street 42, Katowice.

Details:


Zarząd Katowickiej SSE S.A. na posiedzeniu w dniu 24.02.2015 r. postanowił o zatwierdzeniu wyników przetargu z dnia 24.02.2015 roku, w wyniku których spółka PUREKO Sp. z o.o. z siedzibą w Myszkowie (42-300) przy ul. Partyzantów 4 została wyłoniona jako przedsiębiorca, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej oraz nabędzie prawa własności niezabudowanej nieruchomości objętej granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położonej w Myszkowie w rejonie ul. Pułaskiego, o powierzchni 7,7374 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie – V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę wieczystą KW Nr CZ1M/00069669/0, składającej się z czterech działek oznaczonych geodezyjnie jako działki nr: - 2062/48, obręb 0005, o powierzchni 3,8404 ha, - 2062/49, obręb 0005, o powierzchni 0,7679 ha, - 2062/50, obręb 0005, o powierzchni 0,8778 ha, - 2062/47, obręb 0005, o powierzchni 2,2513 ha, wraz z udziałem w 1/3 części w nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr 2062/44, obręb 0005, o powierzchni 0,1309 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie –V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę wieczystą KW Nr CZ1M/00095942/9, stanowiącej dojazd do nieruchomości objętej granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Our inwestors

This site uses cookies. Some of the cookies we use are essential for parts of the site to operate and have already been set.
You may delete and block all cookies from this site, but parts of the site will not work.
To find out more about cookies on this website, see our privacy policy
. I accept this Website’s Privacy Policy. close