helpline for investors: 505-102-102
Tenders

Invitation for the tender

ANNOUNCED: 26.04.2013
status: FINISHED

Katowice Special Economic Zone announces an invitation for tender, that will be held on 27th of June 2013 at 10.00 AM in KSEZ headquartes, Wojewodzka street 42, Katowice. The tenders purpose is to issue a permit for conducting business activity within KSEZ and property purchase

detalis:

 

 

 


Zarząd Katowickiej SSE S.A. na posiedzeniu w dniu 28.06.2013 r. postanowił o zatwierdzeniu wyników przetargu z dnia 27.06.2013 roku, w wyniku których spółka: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe „RAMEX” Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu (47-400) przy ulicy Królewskiej 50 została wyłoniona jako przedsiębiorca, który:

1. nabędzie niezabudowaną nieruchomość o łącznej powierzchni 1,8506 ha położoną na terenie Gminy Racibórz, obręb Ostróg karta mapy 25, składającą się z działek gruntowych o numerach ewidencyjnych 160/7, 161/7, KW Nr GL1R/00001051/6. Księga wieczysta prowadzona przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu, Wydziale V Ksiąg Wieczystych, a Gminie Miasta Racibórz służy do niej prawo własności oraz

2. uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Our inwestors

This site uses cookies. Some of the cookies we use are essential for parts of the site to operate and have already been set.
You may delete and block all cookies from this site, but parts of the site will not work.
To find out more about cookies on this website, see our privacy policy
. I accept this Website’s Privacy Policy. close