helpline for investors: 505-102-102
Tenders

Invitation for the tender.

ANNOUNCED: 11.10.2013
status: FINISHED

Katowice Special Economic Zone announces an invitation for negotiations aiming at giving the permit for conducting business activity within KSEZ and a property sales that will be held on 4th of November 2013 at 10.00 AM in KSEZ headquartes, Wojewodzka street 42, Katowice.

Details:

files/page/przetargi/gogolin tlumaczenie przetarg 04.11.13.doc


Zarząd Katowickiej SSE S.A. na posiedzeniu w dniu 05.11.2013 r. postanowił o zatwierdzeniu wyników rokowań z dnia 04.11.2013 roku, w wyniku których spółka „SENTREX” spółka z o.o. z siedzibą w Gogolinie (47-320) przy ul. Kamiennej 79 została wyłoniona jako przedsiębiorca, który nabędzie niezabudowaną nieruchomość położoną na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w mieście Gogolin w rejonie ul. Kamiennej, obręb ewidencyjny Karłubiec arkusz mapy 3, stanowiącą działkę gruntu o numerze 214/2 o powierzchni 1,6753 ha, ujawnioną w księdze wieczystej nr OP1S/00048708/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział V Ksiąg Wieczystych w Strzelcach Opolskich

Our inwestors