helpline for investors: 505-102-102
Tenders

Invitation for the tender.

ANNOUNCED: 11.10.2013
status: FINISHED

Katowice Special Economic Zone announces an invitation for negotiations aiming at giving the permit for conducting business activity within KSEZ and a property sales that will be held on 4th of November 2013 at 10.00 AM in KSEZ headquartes, Wojewodzka street 42, Katowice.

Details:

files/page/przetargi/gogolin tlumaczenie przetarg 04.11.13.doc


Zarząd Katowickiej SSE S.A. na posiedzeniu w dniu 05.11.2013 r. postanowił o zatwierdzeniu wyników rokowań z dnia 04.11.2013 roku, w wyniku których spółka „SENTREX” spółka z o.o. z siedzibą w Gogolinie (47-320) przy ul. Kamiennej 79 została wyłoniona jako przedsiębiorca, który nabędzie niezabudowaną nieruchomość położoną na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w mieście Gogolin w rejonie ul. Kamiennej, obręb ewidencyjny Karłubiec arkusz mapy 3, stanowiącą działkę gruntu o numerze 214/2 o powierzchni 1,6753 ha, ujawnioną w księdze wieczystej nr OP1S/00048708/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział V Ksiąg Wieczystych w Strzelcach Opolskich

Our inwestors

This site uses cookies. Some of the cookies we use are essential for parts of the site to operate and have already been set.
You may delete and block all cookies from this site, but parts of the site will not work.
To find out more about cookies on this website, see our privacy policy
. I accept this Website’s Privacy Policy. close