helpline for investors: 505-102-102
Tenders

Invitation for the tender.

ANNOUNCED: 15.10.2013
status: FINISHED

Katowice Special Economic Zone announces an invitation for the tender aiming at giving the permit for conducting business activity within KSEZ and a property sales that will be held on the 20th of December 2013 at 10.00 AM in KSEZ headquartes, Wojewodzka street 42, Katowice.

Details:

files/page/przetargi/lubliniec tłumaczenie.doc


Zarząd Katowickiej SSE S.A. na posiedzeniu w dniu 23.12.2013 r. postanowił o zatwierdzeniu wyników przetargu z dnia 20.12.2013 roku, w wyniku którego spółka Makpol Recykling Sp. z o. o. z siedzibą w Lublińcu (42-700) przy ul. ul. Mickiewicza 17 została wyłoniona jako przedsiębiorca, który nabędzie niezabudowaną nieruchomości o numerze 1879/129 i powierzchni 1,5003 ha (15.003m2)  z karty mapy 5 obręb Lubliniec, położoną na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Lublińcu przy ul. Klonowej, obręb ewidencyjny Lubliniec, dla której w Sądzie Rejonowym w Lublińcu prowadzona jest Księga Wieczysta nr CZ1L/00036800/0. Działka ta stanowi własność Gminy Lubliniec.

Our inwestors