helpline for investors: 505-102-102
Tenders

Invitation for the tender

ANNOUNCED: 19.11.2013
status: FINISHED

Katowice Special Economic Zone announces an invitation for the tender aiming at giving the permit for conducting business activity within KSEZ and a property sale that will be held on the 24th of January 2014 at 10.00 AM in KSEZ headquartes, Wojewodzka street 42, Katowice.

Details:

files/page/przetargi/lubliniec 24.01.2014 tlumaczenie.doc


Zarząd Katowickiej SSE S.A. na posiedzeniu w dniu 28.01.2014 r. postanowił o zatwierdzeniu wyników przetargu z dnia 24.01.2014 roku, w wyniku których spółka Da Gama spółka z o.o. z siedzibą w Lubliniec (42-700) przy ul. Skłodowska 87/89 została wyłoniona jako przedsiębiorca, który otrzyma zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Katowickiej Specjalnej Stefy Ekonomicznej i nabędzie nieruchomość gruntową o numerze 1880/129 i powierzchni 5,3594 ha (53.594m2) z karty mapy 5 obręb Lubliniec, zabudowanej nieużytkowanym budynkiem przemysłowym – warsztat o powierzchni zabudowy 144m2, położonej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Lublińcu przy ul. Klonowej, obręb ewidencyjny Lubliniec, dla której w Sądzie Rejonowym w Lublińcu prowadzona jest Księga Wieczysta nr CZ1L/00036800/0. Działka ta stanowi własność Gminy Lubliniec.

Our inwestors