helpline for investors: 505-102-102
Tenders

Invitation for the tender

ANNOUNCED: 19.11.2013
status: FINISHED

Katowice Special Economic Zone announces an invitation for the tender aiming at giving the permit for conducting business activity within KSEZ and a property sale that will be held on the 24th of January 2014 at 10.00 AM in KSEZ headquartes, Wojewodzka street 42, Katowice.

Details:

files/page/przetargi/lubliniec 24.01.2014 tlumaczenie.doc


Zarząd Katowickiej SSE S.A. na posiedzeniu w dniu 28.01.2014 r. postanowił o zatwierdzeniu wyników przetargu z dnia 24.01.2014 roku, w wyniku których spółka Da Gama spółka z o.o. z siedzibą w Lubliniec (42-700) przy ul. Skłodowska 87/89 została wyłoniona jako przedsiębiorca, który otrzyma zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Katowickiej Specjalnej Stefy Ekonomicznej i nabędzie nieruchomość gruntową o numerze 1880/129 i powierzchni 5,3594 ha (53.594m2) z karty mapy 5 obręb Lubliniec, zabudowanej nieużytkowanym budynkiem przemysłowym – warsztat o powierzchni zabudowy 144m2, położonej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Lublińcu przy ul. Klonowej, obręb ewidencyjny Lubliniec, dla której w Sądzie Rejonowym w Lublińcu prowadzona jest Księga Wieczysta nr CZ1L/00036800/0. Działka ta stanowi własność Gminy Lubliniec.

Our inwestors

This site uses cookies. Some of the cookies we use are essential for parts of the site to operate and have already been set.
You may delete and block all cookies from this site, but parts of the site will not work.
To find out more about cookies on this website, see our privacy policy
. I accept this Website’s Privacy Policy. close