helpline for investors: 505-102-102
Tenders

Invitation for the tender.

ANNOUNCED: 26.02.2013
status: FINISHED

Katowice Special Economic Zone announces an invitation for negotiations, that will be held on 29th of April 2013 at 10.00 AM in KSEZ headquartes, Wojewodzka street 42, Katowice. The tenders purpose is to issue a permit for conducting business activity within KSEZ and property purchase

detalis:

 

 

 


Zarząd Katowickiej SSE S.A. na posiedzeniu w dniu 29.04.2013 r. postanowił o zatwierdzeniu wyników przetargu z dnia 29.04.2013 roku, w wyniku których spółka: iRWN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-124) przy ul. Pańskiej 7/114  została wyłoniona jako przedsiębiorca, który:

1. nabędzie niezabudowaną nieruchomość o łącznej powierzchni 0,7501 ha (7501m2) położoną na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gliwicach przy ul. Gustawa Eiffel’a, obręb ewidencyjny Stare Łabędy, stanowiącą własność Gminy Gliwice, składającą się z następujących działek:
• działka gruntu o numerze ewidencyjnym 305/6, i powierzchni 4150 m2, obręb ewidencyjny Stare Łabędy, dla której w Sądzie Rejonowym w Gliwicach prowadzona jest Księga Wieczysta nr GL1G/00018087/9;
• działka gruntu o numerze ewidencyjnym 306/5 i powierzchni 3351 m2, obręb ewidencyjny Stare Łabędy, dla której w Sądzie Rejonowym w Gliwicach prowadzona jest Księga Wieczysta nr GL1G/00067631/6 oraz

2. uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Our inwestors

This site uses cookies. Some of the cookies we use are essential for parts of the site to operate and have already been set.
You may delete and block all cookies from this site, but parts of the site will not work.
To find out more about cookies on this website, see our privacy policy
. I accept this Website’s Privacy Policy. close