helpline for investors: 505-102-102
Tenders

Invitation for the tender.

ANNOUNCED: 28.02.2014
status: FINISHED

Katowice Special Economic Zone announces an invitation for the tender aiming at giving the permit for conducting business activity within KSEZ and a property sales that will be held on the 5th of May 2014 at 10.00 AM in KSEZ headquartes, Wojewodzka street 42, Katowice.

Details:

TENDER ANNOUNCEMENT


Zarząd Katowickiej SSE S.A. na posiedzeniu w dniu 13.05.2014 r. postanowił o zatwierdzeniu wyników przetargu z dnia 05.05.2014 roku, w wyniku których spółka Wytwórnia Mas Bitumicznych ASFALT s.c. z siedzibą w Oleśnie (46-300) przy ul. Wielkie Przedmieście 26 została wyłoniona jako przedsiębiorca, który otrzyma zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Katowickiej Specjalnej Stefy Ekonomicznej i nabędzie nieruchomość stanowiącą działkę o numerze ewidencyjnym 202/1, o powierzchni 2,3768 ha (23.768m2), położonej w Oleśnie przy ul. Leśnej, na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Our inwestors