helpline for investors: 505-102-102
Tenders

Invitation for the tender.

ANNOUNCED: 28.02.2014
status: FINISHED

Katowice Special Economic Zone announces an invitation for the tender aiming at giving the permit for conducting business activity within KSEZ and a property sales that will be held on the 7th of May 2014 at 10.00 AM in KSEZ headquartes, Wojewodzka street 42, Katowice.

(corrected in regards to the date)

Details:

TENDER ANNOUNCEMENT


Zarząd Katowickiej SSE S.A. na posiedzeniu w dniu 28.01.2014 r. postanowił o zatwierdzeniu wyników przetargu z dnia 06.05.2014 roku, w wyniku których spółka Da Wisen s.c. z siedzibą w Oleśnie (46-300) przy ul. Częstochowskiej 7 została wyłoniona jako przedsiębiorca, który otrzyma zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Katowickiej Specjalnej Stefy Ekonomicznej i nabędzie nieruchomość stanowiącą działkę o numerze ewidencyjnym 202/3, o powierzchni 1,0617ha (10.617m2), położonej w Oleśnie przy ul. Leśnej, na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Our inwestors