helpline for investors: 505-102-102
Tenders

Invitation for the tender.

ANNOUNCED: 01.03.2014
status: FINISHED

Katowice Special Economic Zone announces an invitation for the tender aiming at giving the permit for conducting business activity within KSEZ and a property sales that will be held on the 7th of May 2014 at 10.00 AM in KSEZ headquartes, Wojewodzka street 42, Katowice.

Details:

files/page/przetargi/gliwice tlumaczenie 07.05.2014.doc


Zarząd Katowickiej SSE S.A. na posiedzeniu w dniu 13.05.2014 r. postanowił o zatwierdzeniu wyników przetargu z dnia 07.05.2014 roku, w wyniku których spółka Da Autorobot 2 sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-109) przy ul. Wyczółkowskiego 29 została wyłoniona jako przedsiębiorca, który otrzyma zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Katowickiej Specjalnej Stefy Ekonomicznej i nabędzie nieruchomość o łącznej powierzchni 2,8475 ha (28475 m2) położona na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gliwicach przy ul. Gustawa Eiffel’a, obręb ewidencyjny Stare Łabędy, stanowiąca własność Gminy Gliwic

Our inwestors