helpline for investors: 505-102-102
Tenders

Invitation for the tender

ANNOUNCED: 29.03.2014
status: FINISHED

Katowice Special Economic Zone announces an invitation for the tender aiming at giving the permit for conducting business activity within KSEZ and a property sales that will be held on the 23rd of April 2014 at 10.00 AM in KSEZ headquartes, Wojewodzka street 42, Katowice.

Details:

ANNOUNCEMENT


Zarząd Katowickiej SSE S.A. na posiedzeniu w dniu 29.04.2014 r. postanowił o zatwierdzeniu wyników przetargu z dnia 23.04.2014 roku, w wyniku których spółka NGK Ceramics Polska spółka z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-109) przy ul. Gutenberga 6 została wyłoniona jako przedsiębiorca, który otrzyma zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Katowickiej Specjalnej Stefy Ekonomicznej i nabędzie nieruchomość gruntową stanowiącą działkę o numerze ewidencyjnym 27/2, o powierzchni 2,9787 ha (29.787 m²), położonej w Gliwicach na południe od alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego, obręb Niepaszyce Południe, ujawniona w Księdze Wieczystej nr GL1G/00051632/8, prowadzonej przez VIII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach.

Our inwestors