helpline for investors: 505-102-102
Tenders

Invitation for the tender

ANNOUNCED: 29.03.2014
status: FINISHED

Katowice Special Economic Zone announces an invitation for the tender aiming at giving the permit for conducting business activity within KSEZ and a property sales that will be held on the 23rd of April 2014 at 10.00 AM in KSEZ headquartes, Wojewodzka street 42, Katowice.

Details:

ANNOUNCEMENT


Zarząd Katowickiej SSE S.A. na posiedzeniu w dniu 29.04.2014 r. postanowił o zatwierdzeniu wyników przetargu z dnia 23.04.2014 roku, w wyniku których spółka NGK Ceramics Polska spółka z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-109) przy ul. Gutenberga 6 została wyłoniona jako przedsiębiorca, który otrzyma zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Katowickiej Specjalnej Stefy Ekonomicznej i nabędzie nieruchomość gruntową stanowiącą działkę o numerze ewidencyjnym 27/2, o powierzchni 2,9787 ha (29.787 m²), położonej w Gliwicach na południe od alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego, obręb Niepaszyce Południe, ujawniona w Księdze Wieczystej nr GL1G/00051632/8, prowadzonej przez VIII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach.

Our inwestors

This site uses cookies. Some of the cookies we use are essential for parts of the site to operate and have already been set.
You may delete and block all cookies from this site, but parts of the site will not work.
To find out more about cookies on this website, see our privacy policy
. I accept this Website’s Privacy Policy. close